Nolly

"GOD has not called me to be successful. He called me to be Faithful… Never forget or neglect anyone because nobody knows what's coming tomorrow. You will know their value when you can't meet them once again in the lifetime." Mother Teresa "The more society drifts from the truth, the more it will hate those that speak it…. If you loved someone, you loved him, and when you had nothing else to give, you still gave him love." George Orwell

Петлите Cи Cъобщиха Kаквото Tрябваше и Mлъкнаха

Господ също иска да помогне, но не може. У Господ има справедливост, но няма човещина. За да се помогне на човека трябва човещина. Господ дал човещината на хората, всеки я тегли към себе си, всеки я ръфа, всеки се бие за нея, както циганинът се бие за катуна си. Няма човещина, човеците са я разкъсали, насекли са я, заровили са я в земята, както картоф се заравя.

Изобщо човекът обича да си придава важност, да гледа господарски и завоевателно на света. Но понеже е трудно той да направи това със същества равни на него, затуй търси същества слаби и беззащитни.

Тъй и човешката мисъл строи невидимата структура на своя живот и всеки човек сам за себе си познава тайните на тази структура, нейните гънки, грапавините й, ливадите й, мрачните й лесове. Човешката мисъл прониква и в подземията, вcе тъй светла, прониква и в кладенците, в най-фантастичните лабиринти на изворите, тъй както бебето с рев разтваря пазвата на майката, за да потърси изворите.

Ако съдбата на едно дете може да спре част от човечеството, то за съдбата на света човечеството трябва да спре движението на цялата вселена и да я обърне в посока, нужна за неговото спасение. Всъщност това е единствената посока.

Йордан Радичков

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: