Nolly

"GOD has not called me to be successful. He called me to be Faithful… Never forget or neglect anyone because nobody knows what's coming tomorrow. You will know their value when you can't meet them once again in the lifetime." Mother Teresa "The more society drifts from the truth, the more it will hate those that speak it…. If you loved someone, you loved him, and when you had nothing else to give, you still gave him love." George Orwell

“Women Can’t Forgive Failure.” Anton Chekhov

„Човек е онова, което мисли за себе си.“

 

“I think human beings must have faith or must look for faith, otherwise our life is empty, empty. To live and not to know why the cranes fly, why children are born, why there are stars in the sky. You must know why you are alive, or else everything is nonsense, just blowing in the wind.”

 

“Do silly things. Foolishness is a great deal more vital and healthy than our straining and striving after a meaningful life.”

“Knowledge is of no value unless you put it into practice.”

“There are no small number of people in this world who, solitary by Nature, always try to go back into their shell like a hermit crab or a snail.”


“Any idiot can face a crisis; it’s this day-to-day living that wears you out.”

“Perhaps man has a hundred senses, and when he dies only the five senses that we know perish with him, and the other ninety-five remain alive.”

“Don’t tell me the moon is shining; show me the glint of light on broken glass.”

„Човек е това, в което вярва.“

„У човека всичко трябва да бъде прекрасно: и лицето, и дрехите, и душата, и мислите.“

„Трябва да бъдем ясни умствено, чисти нравствено и спретнати физически.“

„Колкото по-високо стои човек в умственото и нравственото си развитие, толкова е по-свободен и толкова по-голямо удоволствие му доставя животът.“

“Желанието да се служи на общото благо трябва непременно да стане потребност на душата, условие за лично щастие.“

„Призванието на всеки човек в духовната дейност е постоянно да издирва правдата и смисъла на живота.“

„Можете да достигнете до убеждения само чрез личен опит и страдания.“

„Ако искаш да станеш оптимист и да разбереш живота, то престани да вярваш на това, което говорят и пишат, а сам си наблюдавай и вниквай.“

“Животът се разминава с философията: няма щастие, ако няма безделие – удоволствие доставя само онова, което не е нужно.”

“Човек обича да говори за болестите си, а между другото това е най-безинтересното нещо в неговия живот. Трябва да поставите своя живот в такива условия, че трудът да бъде необходимост. Без труд не може да има чист и радостен живот.“

“Правдата и красотата винаги са съставлявали главното в човешкия живот и въобще на земята.”

„На човека са необходими не три аршина земя, не имение, а целият свят, цялата природа, където на воля да може да изяви всички свойства и особености на свободния си дух.“

„Аз въобще не искам от мен да произлезе нещо особено или да създам нещо велико, но просто ми се иска да живея, да мечтая, да се надявам, да успявам навсякъде… Животът… е кратък и трябва да го живеем по-добре.“

„Животът, прекаран в безделие, не може да бъде чист.“

„Страшно ми се иска да живея, иска ми се нашият живот да бъде свят, висок и тържествен – като небесният свод. Слънцето не изгрява два пъти през деня и животът не се дава двукратно – хванете се здраво за останките от вашия живот и ги спасете.“

„Животът е досаден капан. Когато мислещият човек възмъжее и достигне до зряло съзнание, той неволно се чувства като в капан, от който няма изход.“

„Стараем се да променим живота, така че потомците ни да бъдат щастливи, но потомците ще кажат както обикновено: преди беше по-добре, сегашния живот е по-лош от предишния.“

„Не се успокоявайте, не се приспивайте. Докато сте млади, силни бодри, не преставайте да правите добро.“

„Смисълът на живота е само в едно – в борбата.“

“Възпитаните хора уважават човешката личност и затова са винаги снизходителни, меки, вежливи и отстъпчиви.“

„Доброто възпитание не е в това да не разлееш сос на покривката, а да не правиш забележка на този, който го направи.“

„Умните хора, когато са снизходителни към невежите, са изключително симпатични.“

“Науката е най-важното, най-прекрасното и нужно в живота на човека, тя винаги е била и ще бъде висше проявление на любовта – само и единсвено с нея човек ще победи природата и себе си.“

„На човека ще му стане по-добре тогава, когато му покажете какъв е.“

„Необходимо е да се стремим всеки да види и да узнае повече, отколкото е видял и узнал баща му и дядо му.“

“Децата са свети и чисти. Не бива да ги превръщаме в играчка на своето настроение.“

„Който не може да вземе с ласка, няма да вземе и със строгост.”

“Удоволствие доставя само това, което не е нужно.“

„Краткостта е сестра на таланта.“

„Пази се от изискания език. Езикът трябва да е прост и изящен.“ 

“Изкуството дава крила и отнася далече-далече!“

„Който нищо не иска, на нищо не се надява и от нищо не се бои, такъв не може да стане художник.“

„Не Шекспир е главното, а забележките към него.“

„Няма такъв урод, който да не си намери прилика, и няма такава нелепост, която да не си намери подходящия читател.“

„Ако в пъpво действие на сцената виси оръжие, то в последното действие трябва да стреля.“

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: