Nolly

"GOD has not called me to be successful. He called me to be Faithful… Never forget or neglect anyone because nobody knows what's coming tomorrow. You will know their value when you can't meet them once again in the lifetime." Mother Teresa "The more society drifts from the truth, the more it will hate those that speak it…. If you loved someone, you loved him, and when you had nothing else to give, you still gave him love." George Orwell

Дядо Добри

Дядо Добри (1914 – 2018)

ddИзтърканото клише гласи, че човек е голям, колкото са големи мечтите му.

Съвестта:

Компасът е прост инструмент, който обикновено се състои само от кръгла скала с магнитна стрелка, сочеща към север. Когато е в изправност, и особено когато е използван заедно с точна карта, компасът може да се окаже дори животоспасяващ. В известен смисъл с него може да бъде сравнен един скъпоценен дар, който Бог ни е дал – съвестта.

Без съвест ние бихме се изгубили безнадеждно.

 

 

This slideshow requires JavaScript.

Но в някои случаи съвестта може да греши. Защо? Ако компасът е поставен близо до магнит, може да бъде повлиян от него и да започне да сочи друга посока вместо север. Или ако е използван без точна карта, той може да се окаже безполезен. Подобно на това, ако е твърде силно повлияна от егоистичните желания на сърцето ни, съвестта може да ни насочи в погрешната посока. А ако я използваме без надеждното ръководство на Божието Слово, по много важни въпроси няма да можем да правим разлика между правилно и погрешно.  Апостол Павел: “Съвестта ми свидетелства заедно с мене в съгласие със светия дух”.

Апостол Петър писал: “Пазете съвестта си чиста”. Съвестта, която Бог смята за чиста, носи големи благословии. Тя не е като съвестта на много хора днес.

Апостол Павел говорел за личности, “чиято съвест е обгоряла, сякаш е белязана с нагорещено желязо”. Нагорещеното желязо, което се използва за жигосване, изгаря плътта, като оставя белег върху нея и мястото загубва чувствителността си. Така и съвестта на мнозина всъщност е мъртва, толкова обгорена и безчувствена, че вече не реагира с предупреждения, възражения или чувство на срам или вина относно извършеното погрешно действие. Но изглежда много хора днес са доволни от това положение.

Каква полза може да донесе чувството за вина и срам?

Какво можем да направим, ако съвестта ни продължава да ни наказва за минали грехове, за които вече сме се разкаяли?

Всъщност чувството за вина може да бъде един от начините, по които нашата съвест ни казва, че сме направили нещо погрешно. Когато това чувство подтикне съгрешилия да се разкае, и най–лошите грехове може да бъдат простени. Цар Давид например извършил сериозен грях, но получил прошка главно поради искреното си разкаяние. Омразата, която той изпитал спрямо греха си, както и решимостта му оттогава нататък да се подчинява на законите на Бог , му дали възможност сам да се убеди, че  “Бог е добър и готов да прощава”. Какво да правим обаче, ако силното чувство за вина и срам остава дори след като сме се разкаяли искрено?

Понякога съвестта е прекалено строга и продължава да наказва съгрешилия човек с чувство за вина дълго време след като това вече не носи полза. В такива случаи може да е необходимо да уверим осъждащия ни вътрешен глас, че Бог “превъзхожда сърцата ни” и всички чувства, които изпитваме. Трябва да вярваме в неговата любов и прошка и да ги приемаме, точно както насърчаваме и другите да правят това. От друга страна, очистената съвест носи вътрешен мир, спокойствие и дълбока радост, каквато рядко може да се намери в този свят. Много хора, които преди време са извършили сериозен грях, са изпитали това прекрасно облекчение и днес могат да имат чиста съвест, служейки на Бог.

Законът на Христос приканва хората, които го следват, да живеят не толкова според писани правила, а предимно като се вслушват в съвестта си и следват определени принципи.

Затова обмисляй в молитва как най–добре да живееш и след това прилагай на практика решенията си.

 Като компас, който насочва пътешественика, съвестта ти ще ти помага да вземаш решения, които са угодни на небесния ти Баща. 

Advertisements

One response to “Дядо Добри

  1. adverts3 February 14, 2017 at 10:18

    Reblogged this on Nolly Pavey and commented:

    Happy 102nd Birthday

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: